Sayı-17

İÇİNDEKİLER

DOĞAL ÜRÜNLER VE ANTİKANSER AKTİVİTELERİNE
TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ ENDEMİK BİR ÖRNEK: Alkanna sp.
Canan SEVİMLİ  ……………………………………………………………………………………..  1

GÖRÜNMEZİN GÖRÜNÜR OLMASI: TÜRKİYE’NİN
MODERNLEŞME SÜRECİNİN ÇOĞUL MODERNLİKLER
TEMELİNDE KİMLİK VE TÜKETİM YÖNÜNDEN YORUMLANMASI
Elif ÜSTÜNDAĞLI ………………………………………………………………………………  17

ORHAN PAMUK’UN “BENİM ADIM KIRMIZI” ROMANINDA
RESMİN BÜYÜSÜ
Martina ÖZKAN  ……………………………………………………………………………………  37

ÇAĞDAŞ FEMİNİST ŞİİR SANATI
Ufuk Sepetci GÜNDOĞAN  ……………………………………………………………………  51

KUZEY KAFKASYA’DA MEDYA
Sovyetler Birliği Sonrası Dönemde Gelişmeler ve Genel Sorunlar
Leyla BUDAK  ……………………………………………………………………………………..  67

KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR EKSENİNDE YAKIN DÖNEM BATI
SİNEMASINDA KIZILDERİLİ TEMSİLLERİ
Onur KEŞAPLI, Ahmet DÖNMEZ  ………………………………………………………….  85

YAKMA / DAĞLAMA RESİM SANATI VE İZMİR’DEN BİR USTA:
Cihat ERDENER
İsmail AKHANLI  ………………………………………………………………………………..  103

BİR FİKRİ VE SİYASİ BUNALIMIN TAHLİLİ ÇERÇEVESİNDE
CUMHURİYET NEDEN ÖTEKİ?
Nadim MACİT ……………………………………………………………………………………  121

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (BORNOVA
İLÇE ÖRNEĞİ)
Gizem ENGİN  …………………………………………………………………………………….  145

TÜRKİYE’DE ETNİK DAĞILIMLARIN ANALİZİ VE ULUSAL
MENSUBİYET BİLİNCİNİN ÖNEMİ
Suavi TUNCAY ………………………………………………………………………………….  155

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR VE
ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ali YORGANCIOĞLU, Ersin ÖNEM  ……………………………………………………  195
ÇOK KÜLTÜRCÜ ANLAYIŞIN TEMSİL KRİZİ OLARAK KİMLİK
POLİTİKALARI
Tuba GÜLTEKİN, Aynur TIKIROĞLU, Mine COŞGUNER ……………………  205

ETKİLEŞİM VE TELEVİZYON REKLAMLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
Figen EBREN, Meltem GÜLER  …………………………………………………………….  225

KÜRT MESELESİ NEDİR?
Etem ÇALIK, Ayşegül Büşra ÇALIK  …………………………………………………….  249

TÜRKBİLİMDEN HABERLER
UZMAN GÖZÜYLE BİR DAVET   ……………………………………………………….  263

TÜRK KÜLTÜR HİZMETLERİNDE 500 YILLIK EL SANATLARI
“BELEDİ DOKUMA” ADLI EL DOKUMACILIĞI İZMİR TİREDE
YAŞATILIYOR…
Röportaj Haber: A. Cem GÜZEL, C. Bülent SAKARYA .  ……………………….  269