Editör

Editör Yrd.Doç. Suavi TUNCAY    iletilogo
ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ, 20. Sayıya ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Gerek ülkemizin ve gerekse dünya biliminde takdirle anılacak ve saygı duyulacak düzeye gelmesinde katkı ve destek veren başta editörlerimize, hakemlerimize ve yayın kurulumuz ile makaleleriyle katkı yapan yazarlarımıza, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarının başında yer alan tüm üniversitelerimizin hocalarına ve yöneticilerine de sonsuz teşekkürlerimizi belirtmek isterim. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine gelmeden önce farklı kamı kurum ve kuruluşlarda yetkili olarak çalıştım. Muğla Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştım. Bu üniversitede Kamu Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyesi iken, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz ve değerli hocam Prof. Dr. Ömer GÜRKAN’IN talebi ile Enstitü Müdür Yardımcılığını da sürdürdüm.
Bu sırada tarafıma duyulan güvenle idarenin verdiği geniş yetkileri kullanma fırsatım oldu. Bunu her zaman takdirle anmak isterim. Ayrıca rektörümüz Ethem Ruhi FIĞLALI hocamızın da takdir ve teşvikleri yanında büyük desteklerini gördüğümü de belirtmek isterim. Bu teşvikler sonucu, gerek enstitümüzün olduğu kadar gerekse üniversitemizin de ilk bilimsel yayını olan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin çıkartılmasını sağladım. Değerli Rektör Yardımcımız Ali Osman GÜNDOĞAN hocamı da unutmam asla mümkün değil. Halen bu dergimizin de yayın hayatını sürdürmesinden dolayı da büyük memnuniyet duymaktayım.
Daha sonra davet üzerine öğretim üyesi olarak geldiğim Ege Üniversitesi İletişim Fakültesinde göreve başladım. Zaten bu üniversite de okumuş ve Kamuyönetimi bölümünü bitirmiştim. Yüksek Lisans yaptığım Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde mezuniyet tezim olan Batı Demokrasilerinde Siyasal Katılma ve Açıklık İlkesi tezim büyük dikkat çekti Ortadoğu Amme İdaresi Basma kararı almıştı. Parti İçi Demokrasi ve Türkiye adlı tezimle doktoram tamamlanmış rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel diploma törenime katılarak kendisi bizatihi diplomamı vermiş tüm basının ilgisini çeken bu önemli konu ve çalışma o yıl Gündoğan Yayınları tarafından da basılmıştı.
Sonuç olarak Ege Üniversitesinde görev yaptığım sürede etkin ve disiplinlerarası yayın yapabilen bir derginin eksikliğinin giderilmesi gerektiğine inanarak ULUSLARARASI TÜRKBİLİM DERGİSİNİN çıkartılması ve bilim dünyamıza katkı yapması fikrine inanarak dergi çıkarılması için tekrar harekete geçtim. Birçok arkadaşım ve değerli hocalarımın desteğini alarak bu oldukça onurlu ama bir o kadar da zor yola girdim. Maddi yönden hiçbir beklentim olmadığı gibi bilakis yayın ve baskı giderlerinin tümünü çok uzun süre tarafımdan karşıladım. Ancak son sayılarımızın basımında bundan böyle yazarlarımızdan cüzi bir katkı payı alınarak ancak yayının sürdürülebileceği gerçeği karşısında sembolik bir pay ödenmesini yayın kurulumuzda karara bağladık. Bu hususta yazarlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.
Üniversitelerimizin ülkemizde olduğu gibi dünya literatürünede etki edecek düzeylerde bilimsel görüş ve düşüncelere katkı yapması en büyük hedefimiz ve önceliğimizin olması gerekmektedir. Özellikle günümüzde tartışmaların düzeysizliği toplumumuzu germekte ve doğru karar alınmasına da mani olmaktadır. Üniversitelerimiz asla ideolojik merkezler haline getirilmemelidir. Gerek özel ve gerekse resmi kurum ve kuruluşların siyasal yönetimlere daha doğru ve tarafsız bilgilerle katkı yapması, çıkar odaklı merkezlere yönelik bir politika benimsememesi ve en son olarak basının mutlaka yansız hatta ülkemizin sorun çözme yöntemlerine katkı oluşturması kaçınılmazdır.
Hukuk ve demokrasi prensiplerine uygun davranılarak yeni yüzlere ve yeni fikirlere displinler arası farklı bilimsel yaklaşımlara öncelikle yer verilmesi yanında demokrasilerin değişebilirlik ilkesinin de işletilebilmesiyle ve insan kaynağına yönelik çekişme ve sürtüşme yerine işbirliğinin sağlanabilmesiyle ancak olumsuzlukların ortadan kaldırılması da sağlanabilir.
Kurumlar demokrasisinin tesis edilerek bilimsel çalışmalarla kamu kurum ve kuruluşlarının ve hatta iktidarların eksikliklerinin kamuoyu önünde açıklık içinde tartışılarak çözümlenebilmesi de oldukça yararlı görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyetinin çağdaş normalara ulaşabilmesi, gelişmesi ve kalkınması açısından bu husus önemli oldukça da gerekli görülmektedir. Bu açılardan bakıldığında Ege Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Cüneyt HOŞCOŞKUN hocamız son derece insancıl ve üstün meziyetleriyle Ege Üniversitemize büyük ivme katacağı ve bilim dünyasında da hak ettiği yerini alacağına inanıyor üstün başarılarının devamını diliyoruz.

Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir