Sayı-18

İÇİNDEKİLER

İNCE’DE İKİLEMELER ve TÜRKÇE ANLAMLARI
İnci İnce ERDOĞDU  …………………………………………………………………..1
ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN EGEMEN AÇIKLAMA BİÇİMLERİ
Sonay ŞAHİN  ……………………………………………………………………………13
ANNE SEXTON’UN “HER KIND” ŞİİRİNDE ERKEK EGEMENLİĞİ VE KADIN KİMLİĞİNİN İNŞASI
Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI …………………………………………………………………… 51
E-TİCARET SEKTÖRÜNÜN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: SAHİBİNDEN.COM, YEMEKSEPETİ.COM VE GİTTİGİDİYOR.COM ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ
Hidaye Aydan ( SİLKÜ ) BİLGİLİER  ……………………………………………………………………58
ÖNYARGILARIN TARİHSEL TEMELLERİ:
ALMANYA’DA DEĞİŞEN TÜRK İMGESİ
Faruk YÜCEL  ……………………………………………………………………79
VENÖZ TROMBOEMBOLİSM- TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
Mahmut TÖBÜ  ……………………………………………………………………91
SOSYAL MEDYA ÇOCUĞA REHBERLİK YAPAN YETİŞKİN ROLÜNÜ ÜSTLENEBİLİR Mİ?
Berna KÜÇÜK KALAYLAR  ……………………………………………………………………105
BUDİZM’İN DOĞDUĞU TOPRAKLARDA BARINAMAMASI ÜZERİNE
Şengül DEMİREL …………………………………………………………………… 127
MÜZİK RUHUN GIDASIDIR” PEKİ YA HÜCRELERİN?
Serap Selver KIPAY …………………………………………………………………… 139
İDEOLOJİ BAĞLAMINDA FOTOĞRAF KULLANIMI
ÖRNEKLEM: 10 EKİM 2015 ANKARA SALDIRISI
Ahmet SUNAL …………………………………………………………………… 149
Türkbilim Haberler  171