Sayı-1

İÇİNDEKİLER

Oğuz Boy İsimlerinin Kafkasya Kırım ve Bulgaristan Toponomisine
Yansıması
A.E. BAYRAMOV ……………………………………………………… 1

Devletçiliğin Benimsenmesi Ve Güçlenmesinde Basının Rolü
Bahtiyar AZİZLİ …………………………………………………… 9

Azerbaycan Edebiyatı Karabağ’ın İşgali Üzerine
Elchin MEHRALİEV……………………………………………………. 19

Türk Kültüründe “Kına” Ve Akdeniz Bölgesi Uygulamaları
Orhan ÇELTİKCİ ………………………………………………….. 27

Savalan’ın “Apardı Seller Saranı” Şiirinde Sevgi Felsefesi
Esmira ŞÜKÜROVA…………………………………………………….. 37

International Terms Used In The Chemical Terminology
Of Azerbaijan And English Languages
Mehdi Rahimov NIZAMI …………………………………………… 47

Çağdaş Azerbaycan Şiirinde Düşman Tiplemesi
Merziyye NECEFOVA…………………………………………………… 53

Osmanlı İmparatorluğunun Bilim Ve Sanata Bakışı
Oğuzhan KAVAKLI-Volkan SARIKAYA…………………………. 61

Kadı Burhanettin’in Edebi Mirası İngilis Oryantalist Gibb’in
Araştırmalarında
Muhammet Mustafa GÜL …………………………………………… 73

İran Bayan Şiirinin Banisi Füruğ Ferruhzad
Nüsretullah Dinmehemmedi KERESEFİ …………………………… 81

Kavramsal Sanat ve İletişim
Özden IŞIKTAŞ………………………………………………………….. 95

M.Akif’İn “Bülbül” Şiiri ile B. Vahabzade’nin “Okuma Bülbül”
Şiirlerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
Seriyye GÜNDOĞDU …………………………………………………… 99

Çağdaş Azerbaycan Ve İngiliz Dillerinde Konversiyoron
(Sözlerin Bir Cümle Biriminden Diğerine Geçişi)
Yagut SADIGOVA ………………………………………………….. 107

Nâbî Ve Dil Üslûbu
Salih SAVAŞ……………………………………………………………… 113

Eski Türk Dönemi: Azerbaycan’da Etno-Kültürel Çevre Ve Yaşam
Tarzının Dil Süreçleri Üzerine Etkisi
Yadigar ALİYEV………………………………………………………… 125

Hatai’nin Eserlerinin İrfan Poetiği
Şöhret BEDELOV …………………………………………………… 135

Batı Türkçesinde Edatlar
Ahmet ÖKSÜZ ……………………………………………………… 141

1980-1990’lı Yıllarda Sosyal Ve Siyasal Olayların Azerbaycan
Edebiyatı Sürecine Yansıması
Mehmedova Sevinç ÇERKEZQIZI…………………………………….. 161

Toplumsal Ve Kurumsal Açılardan Türk Kadınının Siyasal Sistem
İçindeki Yeri
Suavi TUNCAY…………………………………………………………… 169