Sayı-10

İÇİNDEKİLER

TARİHİ BİNALAR İÇİN YAPISAL ÇÖZÜMLER
Neslihan GÜZEL  …………………………………………………………………………………….  1

İZMİRLİLERİN İZMİRİ: Kentsel Çevre Algısı Üzerine Bir Alan
Araştırması
Arife KARADAĞ  ………………………………………………………………………………….  19

KORE SANATI, GELİŞİM SÜRECİ VE ÇİN ETKİLERİ
Tuğba GÜLTEKİN  ………………………………………………………………………………..  41

TÜRKİYE’DEKİ KLASİK BATI MÜZİĞİ KURUMLARINDA
ORKESTRA ŞEFi OLARAK “KADIN”
Esin de THORPE MILLARD  ………………………………………………………………….  61

ÇOCUKLUK DÖNEMLERi VE OKUL ÖNCESi EĞiTiMiN TARiHSEL
GELİŞİMİ
Hatice YALÇIN  …………………………………………………………………………………….  69

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN
KURUMLARIN DIŞ ÇEVRELERİ İLE OLAN İLETİŞİM SÜREÇLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPRİK BİR ARAŞTIRMA
Nahit Erdem KÖKER  …………………………………………………………………………….  81

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇİMLE İLGİLİ ALGILARI İLE
SİYASAL FARKINDALIKLARI: 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİ
ÖRNEĞİ
Hidaye Aydan SĠLKÜ  …………………………………………………………………………..  103

TONY KUSHNER’IN ANGELS IN AMERICA ADLI OYUNUNDA
REAGAN DÖNEMİNİN APOKALİPTİK İZLEKLERİ
Nesrin YAVAŞ  ……………………………………………………………………………………  133

YAZILI BASINDA DAĞITIM FONKSİYONLARI’NIN YERİ VE
ÖNEMİ
Kutay GÜROCAK  ……………………………………………………………………………….  143

BOSNA HERSEK’İN JEOSTRATEJİK ÖNEMİ VE TÜRKİYE GEO
STRATEGIC IMPORTANCE OF BOSNA HERZEGOVINA AND
TURKEY
Ercan SEYHAN, Ahmet ALTINTAŞ…………………………………………………….  159

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Tayfun ÖZDİKMEN  ……………………………………………………………………………  175

AFGANİSTAN SORUNU, ORTA ASYA VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ
Sabir ASKAROV ………………………………………………………………………………..  185

TÜRKBİLİM HABERLER  ………………………………………………………………..  191