Sayı-11

İÇİNDEKİLER

GÜNÜMÜZDE HEMŞİRELİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ÖNYARGILAR HALEN GEÇERLİ Mİ?
Güneş ÖZTÜRK, Selma ÖZGEN, Murat DOĞRU, Selmin ŞENOL, Nazan Tuna ORAN …………………………………………………………. 1

ANTİK TÜRK TARİHİ VE ÜNLÜ TANRIÇA TURAN
Güzide Filiz TUZCU …………………………………………………………………………….. 15

TEORİDEN PRATİĞE OLAĞANÜSTÜ BİR MASAL DENEMESİ
Ayşe AY ……………………………………………………………………………………………… 53

DEUTSCHE UND TÜRKISCHE FACHSPRACHE DES THEATERS: EINE KONTRASTIVE STUDIE
Mehmet Tahir ÖNCÜ ……………………………………………………………………………. 65

AKDENiZ BÖLGESİ’NİN EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNDE İNANÇ TURİZMİNİN ETKİSİ
Zekeriya BİNGÖL ………………………………………………………………………………… 87

RADYOAKTİF İLAÇLAR ve RADYASYONDAN KORUNMA
Ali Nezihi BİLGE ………………………………………………………………………… 97

BİLİNÇ
Emine KAĞIT O. ………………………………………………………………………. 107

KAZAK MANEVİLİĞİ VE 20. YÜZYILIN BAŞLANGICINDAKİ KAZAK ŞİİRLERİNDEKİ TÜRKÇÜLÜK YÖNÜ
Aknur OSPANOVA ……………………………………………………………………………. 129

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE ÇEVRESELGÜVENLİK POLİTİKALARI
Sonay ŞAHİN ……………………………………………………………………………………. 139

MAKEDONYA’DAKİ GELENEKSEL TÜRK EVLERİNDE AHŞAP TAVANLAR
Sevil BÜLBÜL …………………………………………………………………………………… 165

DOĞA EVREN VE İNSAN ÜÇGENİNDE TAHTACI OLARAK ADLANDIRILAN TÜRKMENLER
Murat KÜÇÜKEBE …………………………………………………………………………….. 177

HİNDİSTAN’DAKİ TÜRKLER’İN TÜRK DİLİNE ETKİSİ
Tuğba DURMAZ ………………………………………………………………………………… 187