Sayı-12

 İÇİNDEKİLER

BAĞIMSIZLIKLARININ 22.YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ’DE MEDYA Yapısal Durum, Yasalar, Uygulamalar ve Sorunlar
Leyla BUDAK ………………………………………………………………………………….. 1

2020 EXPO ADAYLIK SÜRECİDE TARİHİ KÜLTÜREL DEĞERLERİ İLE BİR TURİZM ŞEHRİ: İZMİR
Cengiz Kahraman ……………………………………………………………………………….. 35

ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİLERDE, DEMOKRATİK MEDYA SİSTEMLERİ ve İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
Ahmet ÖZTÜRK ………………………………………………………………………………… 55

ZAMAN YÖNETİMİ
Gürkan ERSOY ………………………………………………………………………………….. 85

OSMANLI DEVLETİNİN SON ZAMANLARINDA SANDIKLI’NIN SOSYAL DÜZENİNİ TEHDİT EDEN OLAYLAR
Cihan ÖZGÜN …………………………………………………………………………………. 101

FRANZ KAFKA’NIN “AKADEMİ İÇİN BİR RAPOR” İSİMLİ HİKÂYESİNDE OTORİTE, TERSYÜZ ETME VE ‘ÖTEKİ’
Saniye UYSAL ÜNALAN …………………………………………………………………. 125

ANADOLU’DA VE ESKİ TÜRK DÖNEMİNDE MÜZİKLE TEDAVİ
Serap Selver KİPAY …………………………………………………………………………. 143

KULLUKTAN VATANDAŞLIĞA CUMHURİYET VE TAŞIDIĞI DEĞERLERLE ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN DEVLET AYGITI VE TÜRK DIŞ POLİTİKALARININ ESASLARI
Suavi TUNCAY ………………………………………………………………………………. 155

İKİ DUVAR ARASINDA VE ÜZERİMİZDE GÖKYÜZÜ: “BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA SİPER DENEYİMİNİN EDEBİ TEMSİLLERİ”
ÖNDER ÇETİN ……………………………………………………………………………….. 177

FETHULLAH ŞİRVÂNÎ VE KANTEMİROĞLU’NDA MÛSİKÎ TERİMLERİNE DÂİR
Özgen KÜÇÜKGÖKÇE ……………………………………………………………………. 187

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE SOSYO PSİKOLOJİK VE SOSYOKÜLTÜREL DERİNLİK AÇISINDAN MİLLET OLMAK
Kerem DOKSAT ………………………………………………………………………………. 207

MUSTAFA ŞOKAY’IN EMEKTARLIK ŞAHSIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA
Aknur OSPANOVA ………………………………………………………………………….. 225

CEZA HUKUKU AÇISINDAN SPORDA ŞİKE
Çetin ARSLAN …………………………………………………………………………………. 233

KURUMSAL İTİBARIN BİLEŞENİ OLARAK LİDERLİK VE LİDER İTİBARININ YÖNETİMİNE HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ
Mine Yeniçeri ALEMDAR ………………………………………………………………… 247

GEBELİKTE KULLANILAN BİTKİSEL DROGLAR
Hüsniye KAYALAR
Seçil ARICI ……………………………………………………………………………………… 263

MOBBİNG, İŞKENCE VE/VEYA EZİYETTİR
Hamit HANCI ………………………………………………………………………………….. 275

BİR FİLMİN ARDINDAKİ ALGISAL DERİNLİK Kim Ki DUK ve “Boş Ev”
YILDIRIM B. DOĞAN ……………………………………………………………………… 277

TÜRKBiLiM HABERLER ……………………………………………………………… 282