Sayı-13

İÇİNDEKİLER

GERÇEKÇİ VE DOĞALCI AMERİKAN ROMANINDA BİREY VE UYGARLIK ÇATIŞMASI
Zeynep Asya ALTUĞ …………………………………………………………………………….. 1

HEMŞİRELERDE DUYGUSAL İŞÇİLİK: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Emine ŞENER, Ramazan ERDEM, Serap Selver KİPAY ………………………….. 21

TÜRK HALK TÖRESİNİN KIRKLAR DAĞ’INDA UYGULANIŞ ÖYKÜSÜ VE HALK TÜRKÜSÜNE YANSIMASI
Metin EKE …………………………………………………………………………………………… 35
DENEYİMSEL PAZARLAMA YAKLAŞIMININ, KURUM  İMAJI BİÇİMLENDİRMEDEKİ ROLÜ
Kültür Sanat Merkezleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Dinçer YARKIN …………………………………………………………. 45

TÜRKİYE TURİZMİNİN KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL GELİŞİMİ
Zekeriya BİNGÖL ………………………………………………………………………………… 57

BİRİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAKTA ÇALIŞAN HEKİMLERİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINA İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
M. Ali BUMİN, Seçil ÖZKAN, Remzi AYGÜN, Sefer AYCAN, Mustafa N. İLHAN, F. Nur AKSAKAL, Tuğba ÖZDEMİRKAN, Zeynep Belma ŞENLİK, E. Füsun CİVİL …………………………………………………. 69

KAMUOYU OLUŞTURMADA KURUM KİMLİĞİ YARATIMI AÇISINDAN BENETTON ÖRNEĞİ: UNHATE PROJESİ
Ahmet İmançer, Selin Süar …………………………………………………………………….. 87

BAKIMIN GÖRÜNMEZ ELİ: “DUYARLILIK”
Serap Selver KİPAY, Emine ŞENER …………………………………………………….. 113

TÜRKLERDE SU KÜLTÜRÜ ve İZMİR’İN SİMGESİ SAAT KULESİNİN ÇEŞMELERİ
R. Eser GÜLTEKİN ……………………………………………………………………………. 121

BATI KÜLTÜRÜNDE DÜNDEN BUGÜNE VAMPİR VE YAN ANLAMLARI
Melis MÜLAZIMOĞLU ERKAL …………………………………………………………. 135

HİDRO ELEKTRİK SANTRAL YAPIMLARI VE OLUŞTURDUĞU DOĞA TAHRİBATI ÜZERİNE YASAL VE EKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER
Oğuz KURDOĞLU, Bülent TURGUT, Mehmet ÖZALP …………………………. 157

ZEHİR VE PANZEHİR BİR ARADA BULUNABİLİR Mİ?
Kamil ÜNAL………………………………………………………………………………………. 173

SİGARA, UYUŞTURUCU ve HASTALIK RİSKLERİNE KARŞI ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
Nevzat ARTIK ……………………………………………………………………………………. 181

EDİTÖRE MEKTUPLAR

DÜNYANIN BÜYÜSÜ BOZULURKEN YAŞANAN ETİK SORUNLAR
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ …………………………………………………………………….. 191

14 MART DİRENİŞİ’NDEN TIP BAYRAMINA TIP BAYRAMI’NDAN DİRENİŞE
Recep AKDUR …………………………………………………………………………………… 197

PARTİSİZ DEMOKRASİLER VE TÜM DÜNYA HALKLARINA SESLENİŞ
H. Muzaffer ÜNVER …………………………………………………………………………… 200

TARİHTEN BİR YAPRAK
TÜRKMEN VATANININ MİLLİ MÜCADELESİNDE (35) YİĞİT VE MEHMET REŞİT TUZLU
Sadun KÖPRÜLÜ ……………………………………………………………………………….. 204

TÜRKBİLİM HABERLER………………………………………………………………… 209