Sayı-14

 İÇİNDEKİLER

BATIDAKİ KENDİLİK ALGISININ GELENEKSEL OTOBİYOGRAFİDEN GÜNÜMÜZ KADIN YAŞAM YAZININA İZDÜŞÜMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME
Yonca DENİZARSLANI…………………………………………………………………….. 1

UYKU
Çiğdem ÜNLÜ ÇEBER …………………………………………………………………….. 15

SUÇA İLİŞKİN PSİKOLOJİK KURAMLAR
Kemal ÖZKUL ………………………………………………………………………………… 31

SELÇUKLU SAVUNMA KULESİNİN (KIZIL KULE ) KORUNMASINDA YENİ BİR MODEL
R. Eser GÜLTEKİN, Derya PEKGÖZLÜ KARAKUŞ…………………………. 39

SAĞLIK VE HASTALIK ALGISINDA DÖNÜŞÜM
Deniz SEZGİN ………………………………………………………………………………… 57

KÜLTÜREL GÖSTERGELER BAĞLAMINDA BEHZAT Ç. VE POLİS İMGESİ
İlknur GÜRSES, Doruk KÖSE…………………………………………………………… 75

“HAYDAR HAYDAR” ADLI TÜRKÜNÜN TÜRK HALK MÜZİĞİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
Metin EKE ………………………………………………………………………………………. 89

YEREL SEÇİM PROPAGANDALARINDA KULLANILAN YÖNTEMLER İÇERİSİNDE YERALAN YAZILI BASININ DİĞER YÖNTEMLERE GÖRE PSİKOLOJİK ALGIDAKİ KALICILIĞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Hicabi ARSLAN ………………………………………………………………………………. 99

EKBER ŞAH VE DİNÎ REFORMU
H. Hilal ŞAHİN ……………………………………………………………………………… 115

AZINLIK PSİKOLOJİSİ
Emine Firdevs YILDIRIM ………………………………………………………………. 133

KONTRBASIN DEĞİŞİM SÜRECİ–FARKLI DÖNEMLERİN KONTRBAS YAPITLARININ ÇAĞDAŞ ÇALIŞ TEKNİKLERİ İLE ETKİLEŞİMİ
Bade BAYAZITOĞLU …………………………………………………………………… 143

TAYLOR HACKFORD‟IN 1997 YILI YAPIMI ŞEYTANIN AVUKATI FİLMİNDE ANLATIMIN İŞLEYİŞİ, AUTHORİAL SÖYLEM
A. Cem GÜZEL ……………………………………………………………………………… 157

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN MESLEKİ RİSKLERE KARŞI SİGORTALANMA KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ
Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU, Selmin ŞENOL, Aynur ESEN, Nazan TUNA ORAN ………………………………………………………………………………… 173

EDİTÖRE MEKTUPLAR …………………………………………………………….. 185

BALKAN ÜLKELERİNDE TÜRK KÜLTÜR MİRASININ GÜNÜMÜZDEKİ MEVCUT DURUMU
Mehmet Z.İBRAHİMGİL ………………………………………………………………… 185

BALKANLARDA TÜRK KİMLİĞİ
Mustafa KAHRAMANYOL …………………………………………………………….. 228

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE BALKAN SAVAŞLARINDA BİR BAŞKA CEPHE OLARAK SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER
Mehmet Erkan BALKAN ……………………………………………………………….. 236

TÜRKBİLİM HABERLER……………………………………………………………. 241