Sayı-15

İÇİNDEKİLER

MODERNİZM/POST-MODERNİZM BAĞLAMINDA YİRMİNCİ YÜZYILDA ULUSLARARASI SANAT MÜZİĞİ AKIMLARI VE GÜNÜMÜZE BİR BAKIŞ
Elif AKTUĞ, Onur NURCAN 1

YATAĞAN, YENİKÖY VE KEMERKÖY TERMİK SANTRALLERİN BACALARINDAN ATILAN KİRLETİCİLERİN ÇEVREYE DAĞILIMININ MODELLENMESİ
Ali BEKMEZCİ 21

POPÜLER KÜLTÜR ALGISI BAĞLAMINDA SUÇ VE SUÇLULUK EYLEMLERİNDE KENTLEŞME VE SİYASAL İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Suavi TUNCAY 33

ÇEVREDEN (DOĞADAN) SAĞLIĞA BİR BAKIŞ
Selcen BAYÜN 67

İMZANIN TÜRK HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ
Ferhat ERTUĞRUL 79

İSKELETİMİZDEKİ KONUŞAN ŞİFRELER
Merve PARLAKGÖRÜR, Zeliha KAYAALTI 85

AİLE İÇİ ŞİDDET OLGUSU VE ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ YANSIMASI
Yılmaz ÇETİN 95

AKUPUNKTUR VE MALPRAKTİS
Bilge GEÇİOĞLU, Ersel GEÇİOĞLU 113

KAMU HİZMETİNE GİRİŞ VE KAMU YÖNETİMİNDE İSTİHDAM POLİTİKALARI
Yavuz Selim GÜRLÜ 123

JUSSUF VE KURGULANAN “DOĞU” ELSE LASKER-SCHÜLER’İN PRİNZ VON THEBEN
Yücel AKSAN 149

GAZETELERDEKİ KADIN CİNAYETLERİ HABERLERİNİN GÖRSEL ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ahmet İMANÇER, Fatih YELMEN 167

CLOUD NINE VE TÜRKİYE’DEKİ CİNSİYET POLİTİKALARI
Asya ALTUĞ, Yonca DENİZARSLANI, Türkü Naz ALTINAY 183