Sayı-19

İÇİNDEKİLER

TRANSLATORISCHE PROBLEME BEIM ÜBERSETZEN VON PHRASEOLOGISMEN AM BEISPIEL STEFAN ZWEIGS SCHACHNOVELLE
Halit ÜRÜNDÜ, Mehmet Tahir ÖNCÜ…………………………………………………………. 1
GÜNÜMÜZDE MAKEDONYA MEDYASI:
GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Leyla BUDAK …………………………………………………………. 23
OYUN REKLAM OYUNCULARININ OYUN OYNAMA MOTİVASYONLARI: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Yasemin BOZKURT………………………………………………………….  41
GÜNÜMÜZDE YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ DERİ EL SANATLARI: KÖRÜKLÜ ÇİZME
Nilay ÖRK, Arife Candaş ADIGÜZEL ZENGİN, Mehmet Mete MUTLU, Gökhan ZENGİN …………………………………………………………. 63
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ)
Ahmet ÖZTÜRK, Sinem KABASAKAL ………………………………………………………….  75

ÇİN’DE KADIN CAMİLERİ
İnci İnce ERDOĞDU …………………………………………………………. 123
İNTERNET BASININDA SAĞLIK HABERLERİ’NİN BAŞLIK VE SPOTLARI İLE OKUR ÜZERİNDEKİ YANILTICI ETKİSİ
Özgehan ÖZKAN …………………………………………………………. 131
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: AKUT ÖRNEĞİ
Fulya MÜRTEZA………………………………………………………….  161
FLAMENKO SANATINDA KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM
Ali Korkut ULUDAĞ …………………………………………………………. 179

FREMDSPRACHIGE LITERATUR INTERPRETIEREN UND PRODUZIEREN
Nazire AKBULUT …………………………………………………………. 191
Türkbilim Haberler………………………………………………………….  202