Sayı-2

İÇİNDEKİLER

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ SÜRECİNDE GÖÇ OLGUSUNUN

İRDELENMESİ VE ALMANYA ÖRNEĞİNİN ANALİZİ

Suavi TUNCAY …………………………………………………………………………………………. 1

GELME ERMENİLER KARABAĞIN YERLİ SAKİNLERİ

DEĞİLDİR

Irade NURIYEVA ………………………………………………………………………………… 31

HÜSEYİN CAVİD ROMANTİZMİNDE BATI VE BATILI İMGESİ

Sevinç ZEYNALOVA …………………………………………………………………………… 43

WORD SENSE DISAMBIGUATION IN THE ENGLISH –

AZERBAIJANI MT SYSTEM: THE INITIAL APPROXIMATION

Ali ALIYEV ………………………………………………………………………………………… 51

JARGONLAR VE ARGO SÖZLER, BUNLARIN AZERBAYCAN

VE İNGİLİZ DİLLERİNDE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Ülviyye HACIYEVA…………………………………………………………………………….. 65

BİÇİMSEL OLMAYAN EĞİLİMLERDE YARATIM SÜRECİ VE

LİRİZM

A. Cem ÖZAL …………………………………………………………………………………….. 77

TASAVVUF ÖĞRETİSİNDE İMAN-AKIL İLİŞKİSİNE DAİR

Elvüsal MEMMEDOV ……………………………………………………………………. 81

SOME PECULIARITIES OF ANTHROPONYMS OF

GARAGOYUNLU REGION OF THE WESTERN AZERBAIJAN

Nofel AHMADOV ………………………………………………………………………………. 91

NEBATİ’NİN EDEBİ GÖRÜŞLERİ

Hatice İSKENDERLİ ……………………………………………………………………………. 99

1989 SONRASI ROMANYA’DA KİTLE İLETİŞİL SİSTEMİ BASIN

– İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, GELİŞMELER ve TEMEL SORUNLAR

Leyla BUDAK ……………………………………………………………………………………. 109

AZERBAYCAN SSC FIKIR VE SANAT BIRLIKLERININ

TEŞEKKÜLÜ DOĞRULTUSUNDA İLK ADIMLAR ( XX.

YÜZYILIN 20’LI YILLARI)

Şikar KASIMOV …………………………………………………………………………………. 123

AZERBAYCAN-İRAN EDEBİ MÜNASEBETLERİ (1960-1990

yılları)

Hasan GANIYEV ……………………………………………………………………………….. 135

GIDA PAZARINDA TÜKETİM ETKENLERİNİN YÖNETİLME

ÖZELLİKLERİ VE GIDA PAZARININ GELİŞME YÖNTEMLERİ

Agiye MÖVSÜMOVA ………………………………………………………………………… 147