Sayı-22

İÇİNDEKİLER

KIBRIS ADASI’NDA YENİ BİR JEOPOLİTİK MÜCADELE SAHASI OLARAK DOĞALGAZ

Sina KISACIK, Şeniz DENİZELLİ…………………………………………………….. 1

TÜRKİYE’DEKİ JUNİPER SP.,SMİLAX SP. VE GANODERMA SP. TÜRLERİNİN HAM METANOL ÖZÜTLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Canan SEVİMLİ GÜR, Sevgi OĞUZ AKIN………………………………………. 25

ÇİNLİ MÜSLÜMAN OLAN PROF.DR. HU ZHENHUA’NINTÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARINA YAPTIĞI KATKILAR

İnci İnce ERDOĞDU…………………………………………………………………….. 33

18 AĞUSTOS 1917 SELANİK YANGINI’NIN 100.YILINDA OSMANLI ŞEHİR DOKUSUNA VE MİMARİSİNE ETKİLERİ

Neval KONUK……………………………………………………………………………. 47

İPEK YOLU ve DUNHUANG ŞEHRİ

Şükrü AKTAŞ………………………………………………………………………………. 73

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ

Miray BEŞBUDAK……………………………………………………………………….. 85

MODERN ÇİN EDEBİYATI: LU XUN’UN “AH Q’NUN GERÇEK HİKÂYESİ” ADLI HİKÂYESİNİN İNCELEMESİ

Yasemin ÖZYÜREK……………………………………………………………………… 99

DİSİPLİNLERARASI SANAT

Rasim ÖZGÜR……………………………………………………………………………. 109

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİN EDEBİYATINA GENEL BAKIŞ

Cansu KÖRKEM………………………………………………………………………… 117

LOVE IN THE TIME OF SOCIAL MEDIA

Serra SEZGİN…………………………………………………………………………….. 133

 ESKİ ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE GÖKTÜRKLERLE İLGİLİ EFSANELER

Yıldız BERKKAN……………………………………………………………………….. 143

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI SİYASAL LİDERLERİN TWITTER KULLANIMLARI

Baki CAN, Mustafa AYDEMİR…………………………………………………….. 157

HİNT KÜLTÜRÜNDE MUDRA KAVRAMI

Şengül DEMİREL……………………………………………………………………….. 177

BİR HOCANIN PENCERESİNDEN GENÇ AKADEMİSYENLERE YÖNELİK FÜTÜROLOJİK AÇILARDAN BİLİMSEL BİR DEĞERLENDİRME

Bülent OKAY…………………………………………………………………………….. 187

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME ve TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ KILAVUZU ve TÜKETİCİLERİ İLGİLENDİREN HUSUSLAR

Nevzat ARTIK…………………………………………………………………………… 211

BALKANLAR’DA TÜRK VARLIĞI VE KÜLTÜRÜ

Yusuf HAMZAOĞLU…………………………………………………………………. 239

İNANDIRILMIŞ FAİLLER-Psikolojik Manipülasyon Tekniklerinin Kötü Amaçlı Kullanımı

Sevgi GÜNEY…………………………………………………………………………….. 247

SU ALTI OLAY YERİ İNCELEME

Ayberk Furkan ÖZTÜRK, İ. Hamit HANCI, Nergis CANTÜRK………… 255

TÜRKBİLİMDEN HABERLER

ZOONOZ HASTALIKLARI

HAYVANDAN İNSANA GEÇEN HASTALIKLAR

Barış KOCATAŞ…………………………………………………………………………. 261

TARİHTEN BİR YAPRAK: ÜÇ KİŞİ KAPLAN YARATIR

Bülent OKAY…………………………………………………………………………….. 268

GÖKYÜZÜNDE UÇAKLARIN BIRAKTIĞI VE KAYBOLMAYAN İZLER

Ali Aslan DUMANOL…………………………………………………………………. 271

AKADEMİK YÜKSELMELERDE TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI

Selçuk CAN……………………………………………………………………………….. 275

AYDINLAR OCAKLARI 46. BÜYÜK ŞÛRASI SONUÇ BİLDİRİSİ 281

ŞİFAHANELERDEN GÜNÜMÜZE UZANAN MÜZİK TERAPİSİ

Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ……………………………………………………….. 286

TERÖRLE MÜCADE KONSEPTİ VE TEMAK

Cemal Ergun ERUÇ…………………………………………………………………….. 288

EBEDİ BAŞKOMUTANIMIZIN İZİNDE …1881 –

Cemal Ergun ERUÇ…………………………………………………………………….. 291

BİR ANI

Tanju EKER……………………………………………………………………………….. 294