Sayı-23

İÇİNDEKİLER

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE MÜZAKERE YÖNTEMLERİ, OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Miray BEŞBUDAK, Azra NAZLI ……………………………………………………………. 1

URBAN CONSERTVATION PROJECTS IN HISTORICAL CITY CENTERS WITH PUBLIC PARTICIPATION:
İzmir Kemeraltı as a Study & Bursa Covered Bazaar and Han District as a Comparison
Nilay YAKICI ……………………………………………………………………………………… 15

VETERİNER HEKİMLİKTE KULLANILAN BİTKİSEL KAYNAKLI DROGLAR
Merve YILDIRIR, Hüsniye KAYALAR, Serdar ÖZGÜÇ …………………………. 31

SOSYAL BÜYÜK VERİ: BİR R STUDIO ÖRNEĞİ
H. Aydan SİLKÜ BİLGİLİER, İnanç ALİKILIÇ ……………………………………… 53

SAĞLIKTA DİJİTAL YOLCULUK VE ARGUMANLAR
Aylin GÖZTAŞ, Mehmet KARANFİLOĞLU………………………………………….. 87

REKLAMLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET
Ahmet İMANÇER………………………………………………………………………………. 107

UZUN HİKÂYE‖ FİLMİNİN GREIMAS‘IN EYLEYENSEL ÖRNEKÇESİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ
Melik KOÇ ………………………………………………………………………………………… 121

POPÜLER KÜLTÜR BAĞLAMINDA DUVAR YAZILARININ İRDELENMESİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
Suavi TUNCAY, Gürkan CENGİZ……………………………………………………….. 141

ŞİZOFRENİDE DİL, KONUŞMA VE İLETİŞİM BOZUKLUKLARI
Burcu İ. KARAMAN, Arzu KANLI ……………………………………………………… 159

SAĞLIK İLETİŞİMİNDE BAŞARININ SIRRI: EMPATİK DAVRANIŞ
Canan SEVİMLİ GÜR………………………………………………………………………….175

ADLİ BİLİMLER VE SİBERNETİK
İlknur BAKIR ÖZBİLEK, Prof. Dr. İ.Hamit HANCI ……………………………….183

TÜRKBİLİMDEN HABERLER ……………………………………………………………193