Sayı-24

TAM METİN BİLDİRİLER

İÇİNDEKİLER

TOURIST TAX AND ITS IMPLICATIONS

Levent Selman GÖKTAŞ, Gürel ÇETIN, Ismail KIZILIRMAK………………..………………1

ŞANLIURFA HALKININ İNANÇ TURİZM ALGISINA YÖNELİK TUTUMLARININ TESPİTİ

Levent Selman GÖKTAŞ………………………………………….………….….……..…………7

KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN KORUNMASINDA COĞRAFİ İŞARETLEMENİN ÖNEMİ: COĞRAFİ İŞARETLİ PİŞMANİYE ÖRNEĞİ

Ömür ALYAKUT, Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER……………………………………..……….24

AŞÇILARIN MESLEKİ BAĞLILIKLARI VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Ebru KEMER………………………………………………….…………………………………44

GAZİANTEP MUTFAK KÜLTÜRÜNDE YER ALAN KLASİK LEZZETLERDEN ÖRNEKLER

Songül KILINÇ ŞAHİN,  Erhan İŞLEK, Zekeriya BİNGÖL……………………..…………….52

  1. İSA VE ABGAR MEKTUPLAŞMASI İLE KUTSAL MENDİL/KEFEN’İN KUDÜS-ŞANLIURFA (EDESSA)-İSTANBUL-TORİNO SERÜVENİ VE KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİNDEKİ YERİ
  2. Sabri KÜRKÇÜOĞLU……………………………………….……………….……..………60

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MƏDƏNİ İRS POTENSİALI VƏ ONUN TURİZMİN İNKİŞAFINDA ROLU

Zekeriya BİNGÖL, Cavadxan QASIMOV……………………………………………………………………… 75

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES

Karlyga SARBAEVA, Abdilda MEİRBEKOV, Aktolkin ABUBAKİROVA……………………..81

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA MƏDƏNİ İRSİN VƏ TURİZMİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ HAQQINDA

Cavadxan QASIMOV, Flora ƏLƏSGƏROVA, Sedaket AHMEDOVA………………………………86

QASTRONOMİYA TURİZMİNİN NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

Sevinc CABBAROVA, Məhəmməd SULEYMANOV, Qənbər XUDİYEV…………..……….93

TÜRKİYE’DE HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİNDE İSRAF ÖNLEME YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Nalan IŞIK, Eyyüp YILDIRIM…………………………………………….…..…………….…97 KAZAKİSTAN’IN TURİZM POTANSİYELİ VE KÜLTÜR TURİZMİNİN İNCELENMESİ

Aziza SYZDYKOVA, Aktolkin ABUBAKİROVA, Zekeriya BİNGÖL…………………..…110

GÖÇEBE KAZAK MİLLETİNDEKİ KARTALLA AVCILIK GELENEĞİNİN TURİZME ETKİSİ

Khinalgan JYLKHYAİDAR, Aktolkyn ABUBAKİROVA………………………..…………..121

BALIK TÜKETİMİNDE ÇEŞİTLİLİK ARAYIŞI DAVRANIŞININ ROLÜ

Melahat YILDIRIM SAÇILIK,  Kadir BAYSAL……………………………..………..……..128

TARİHSELYE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA DEVLET BİRİMLERİN ROLÜ

Bavuu NYAMDORJ……………………………………………………..…………………….143

NAHÇIVAN’DAKİ ASHAB-İ KEHF MAĞARASI’NIN TÜRK KÜLTÜREL MİRASINDAKİ YERİ

Emin ŞIHALİYEV, Zekeriya BİNGÖL………………………………………………………………………… 149

YEREL DEĞERLERİN GELECEĞE TAŞINMASINDA COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN ROLÜ: GASTRONOMETRO ÖRNEĞİ

Melahat YILDIRIM SAÇILIK, Samet ÇEVİK, ……………….………………….….……..…155

SARI YAZMA DİYARINDA BİR EDEBİYAT TURİZMİ MEKÂNI: RIFAT ILGAZ KÜLTÜR VE SANAT EVİ

Samet ÇEVİK…………………………………………………………………..………………166

GASTRONOMİK KİMLİĞİN OLUŞMASINDA KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN ROLÜ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Samet ÇEVİK, Melahat YILDIRIM SAÇILIK…………….…………….…….………………179 TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE HAMSİNİN YERİ VE ÖNEMİ

Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Fatih YILDIRIM ………………………………………………196

THE EVALUATİON OF THE ROLE OF TOURISM POTENTIALS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CASE OF STUDY: TABRIZ

Mohammad Reza Eyvazi GHARAMALEKİ, Gülşen BAYAT, Parviz POURKARİMİ……..207

THE ROLE OF HISTORICAL ATTRACTIONS IN THE DEVELOPMENT OF CULTURAL HERITAGE TOURISM AND FACILITATING INTER-CULTURAL INTERACTIONS BETWEEN IRAN AND TURKEY

Mohammad Reza Eyvazi GHARAMALEKİ, Gülşen BAYAT, Parviz POURKARİMİ…..…216 KÜLTÜREL ÇEVİRİDE ZAMAN, KİP VE ÇATI KAVRAMALARI ÜZERİNE

Spartak KADİU…………………..………………………………………..…………………..224

TÜRKÇEDEN ARNAVUT DİLİNE KÜLTÜREL ÇEVİRİLERDE CÜMLE YAPISI ÜZERİNE  (İSİM-FİİL YAPILARI VERSUS İSTEK KİPİ)

Xhemile ABDİU……………………………………………………………..…………………229

ASSOS ANTİK KENTİNE GELEN TURİSTLERİN MOTİVASYONLARI VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ

Çiğdem ÖZKAN…………………………………….………………….……………………..234

ANADOLU İSLAM KÜLTÜRÜ’NÜN BALKANLARA YANSIMASI: SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK BOSNA HERSEK’TE AYVAZ DEDE ŞENLİKLERİ

Ersin UĞURKAN……………………………………………….….……….…………………251

AĞRI İLİ’NDE BULUNAN İSHAK PAŞA SARAYI’NIN KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülşen BAYAT, Ercan İNCE, Gül YILMAZ…………………….….………………………..260      DOĞU EKSPRESİ İLE ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN İZİNDE

  1. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Mithat ZEKİ DİNÇER, Şimal ŞAHİNOĞLU,

Hülya ÖZÇİT………………………….………………………………………………..…….. 266

ANKARA’DA HİZMET VEREN URFA LOKANTALARININ URFA YÖRESEL MUTFAĞINI TEMSİL ETME DURUMLARI

Nağme Şirvan BORAN………………………………………………..……………………….277

KAPADOKYA KAYA OTELLERİN HİBRİT TURİZM BAĞLAMINDA PAZARLANMASI

Duygu EREN,  Gülhan SÖZBİLEN……………………..…………………………………… 290

GENÇLİĞİN KÜLTÜREL MİRAS ALGISI: OSMANİYE YÖRESİ İÇİN ANKETE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet CİHANGİR, Salim KÖKSAL………………………….…………………….………299  BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ NAHÇIVAN EDEBİ ORTAMINA DAİR BAZI NOTLAR

Ph. D. Aygün ORUCOVA……………………………………………………………………………………………310

KÜLTÜREL MİRASIN İZİNDE, SİMİT

Kevser AYDOĞDU………………………………………………..…………………………..319

KARTEPE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞTAYI KAPSAMINDA KARTEPE GASTRONOMİSİ İLE HALK OYUNLARI VE MÜZİK MİRASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tülay ÜZÜMCÜ, Ömür ALYAKUT…………………………………………….…………….328

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE AŞURE GELENEKLERİ

Çağla ÖZER, İnanç KAPUCUOĞLU …………..……………………………………………..345

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM AÇISINDAN KÜLTÜREL MİRASIN ÖNEMİ

Levent KARADAĞ ………………………………………..…………………………………352