Sayı-25

İÇİNDEKİLER

SİMETRİK HALKLA İLİŞKİLER MODELİ ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUĞU

Ahmet ÖZTÜRK…………………………………………………………………………………. 1

WILD LIFE, THE IMPORTANCE OF ENDEMIC PLANTS AND NATURAL PRODUCT SOURCES AND MANAGEMENT STRATEGIES OF WILD LIFE

Canan SEVIMLI-GUR ……………………………………………………………………….. 48

GELİŞTİRİLEBİLİR BİR İLETİŞİM TEKNİĞİ OLARAK ETKİN DİNLEME

Leyla BUDAK, Burcu Balcı KEMANECİ………………………………………..68

SELF-ASSESSMENT OF COMPANIES IN THE PERSPECTIVE OF INDUSTRY 4.0; A QUALITATIVE RESEARCH STUDY IN AUTOMOTIVE SECTOR IN TURKEY

Aylin GOZTAS, Füsun TOPSUMER, Mehmet KARANFILOGLU,   Özlem       COŞAN          78

HATIRA VE ANEKDOTLARLA ATATÜRK’ÜN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

Hasan MERT ……………………………………………………………………………………. 90

ÇEVİRMEN OLMAK YA DA OLMAMAK. İŞTE BÜTÜN MESELE BU

Faruk YÜCEL ………………………………………………………………………………… 102

BIOLOGICAL ACTIVITIES OF PROPOLIS CRUDE EXTRACT AND IT’S APPLICATIONS IN NANOTECHNOLOGY AND DRUG TRANSPORT SYSTEMS

İlknur OZDEN, Canan SEVIMLI-GÜR ………………………………………………… 112

SAĞLIKTA SAĞLIKLI İLETİŞİM

Evin IŞIK……………………………………………………………………………………….. 122

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ, MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Murat SAĞLAM ……………………………………………………………………………… 126

AFET VE RİSK YÖNETİMİ

Recep AKDUR………………………………………………………………………………… 150

İMAJ OLUŞTURMA BAĞLAMINDA FOTOĞRAF KULLANIMI: A.B.D.’NIN ALMANYA ÜZERINDEKI HEGEMONYASI

Ahmet İMANÇER, Ahmet SUNAL……………………………………………………… 156

ŞAP HASTALIĞI

(Food and Mouth Disease-FMD, Aphta Epizootica, Tabak, Dabak)

U.Tansel ŞİRELİ, Nevzat ARTIK ……………………………………………………….. 166

MEDYADA ÇOCUK RESİMLERİNİN PAYLAŞILMASININ GÜVENLİK RİSKİ

Ayşe GÜROL………………………………………………………………………………….. 178

TOPLUM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SALDIRGAN SÜRÜŞ VE SALDIRGAN SÜRÜCÜLER

Hatice DEMİRBAŞ,  Hamit HANCI ……………………………………………………. 184

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ADALETİN SINIRLARINI ZORLUYOR

Defne GÖNENÇ ……………………………………………………………………………… 190

TRAFİKTE KAN VE ALKOL DÜZEYİ NE OLMALI?

Yıldırım Beyatlı DOĞAN, İsmail Hamit HANCI ……………………………………. 194

TÜRKBİLİMDEN HABERLER…………………………………………………… 198