Sayı-26

İÇİNDEKİLER

BİTKİSEL TEDAVİLERİN HALK SAĞLIĞINDAKİ
AVANTAJLARININ, RİSKLERİNİN, TOPLUMSAL FARKINDALIK
VE BİLİNCİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Canan Sevimli GÜR ……………………………………………………………………………….. 1

SOSYOLOJİK PSİKOLOJİK VE HUKUKİ AÇILARDAN ŞİDDET
SUÇUNUN FAİLLERİ VE MAĞDURLARI AÇISINDAN ANALİZİ
Angeleska SVETLANA ………………………………………………………………………… 27

SOSYAL PSİKOLOJİK VE SİYASAL SOSYOLOJİK AÇILARDAN KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT İLE ANILARIN YERİ VE ÖNEMİ
Suavi TUNCAY …………………………………………………………………………………… 37

ŞEMA TEORİSİ PERSPEKTİFİNDEN SINIRDA KİŞİLİK BOZUKLUĞU
Emek Yüce ZEYREK-RIOS, Ekin EMİRAL……………………………………………. 91

HALKLA İLİŞİLERİN KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK
İÇİNDEKİ YERİ: UYGULAYICILAR ROLLERİNİ TANIMLIYOR
Soo-Yeon KİM,1, Bryan H. REBER, Çeviren: Lale Barçın AKA……………… 103

AVCILIK, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
VE DOĞAL HAYATIN EKOSİSTEMİN KORUNMASI
Ahmet ÖZ, Canan SEVİMLİ GÜR ……………………………………………………….. 111

SEMERKAND’DAN KASTAMONU’YA ASTRONOM ŞİRVANİ
Ekrem Hayri PEKER…………………………………………………………………………… 123

İşte ATATÜRK
Ökkeş NARİNÇ………………………………………………………………………………….. 131

ASALET DOLU VATANSEVER BİR PORTRE ADAMI OLMAK VE
ÖYLE KALMAK: Dr. Mehmet Fuat UMAY
Nurettin KUŞ……………………………………………………………………………………… 153

TÜRKBİLİM HABERLER ……………………………………………………………….. 169