Sayı-27

İÇİNDEKİLER
POTENTIAL of PECAN NUTS (Carya illinoinensis) as
ANTICARCINOGENIC AGENT
Canan SEVİMLİ GÜR, Ahmet ÖZ ……………………………………………………….. 1
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI ESKİ YUGOSLAVYA’DA TÜRK ŞİİRİ
Melahat PARS…………………………………………………………………………………….. 19
ÇEVREBİLİM AÇISINDAN SU VE TOPRAĞIN ÖNEMİ KAMUSAL
YATIRIMLARDA PROJELERİN BELİRLENMESİNDEKİ
ÖNCELİKLER
Suavi TUNCAY ………………………………………………………………………………….. 29
ADLİ COĞRAFYA VE HARİTALAMA
İlknur Bakır ÖZBİLEK- Hamit HANCI …………………………………………….. 67
CREATION AND EVOLUTION OF THE NEW FEMALE CHARACTER
CORDELIA GRAY IN P.D. JAMES’S AN UNSUITABLE JOB FOR A
WOMAN
Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI………………………………………………………. 73
KOJİK ASİTİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ ve MEDİKAL
UYGULAMALARDAKİ ÖNEMİ
Canan SEVİMLİ GÜR, Merve YAVUZ ………………………………………………. 79
ALMAN YAZAR ALEXANDRA CAVELIUS’UN “LEYLA” ADLI
ROMANINDA BOŞNAK KADINLARI
Melahat PARS- Z.Ümit KOLUKISA ………………………………………………… .101
MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: TÜRKİYE’DE SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE TOPLUMSAL BAKIŞ
Deniz SEZGİN ………………………………………………………………………………….. 115
AFETLERDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
Ayhan ÖZKAN…………………………………………………………………………………..131
NÖROPAZARLAMA ‘DA TÜRKİYEDEKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Sinem EYİCE BAŞEV………………………………………………………………………..147
TÜRKBİLİMDEN HABERLER …………………………………………………………159