Sayı-28

İÇİNDEKİLER

ULUSAL MENSUBİYET BİLİNCİNİN ÖNEMİ VE ÜLKEMİZE
YÖNELEN DIŞ GÖÇ EYLEMLERİNİN TOPLUMSAL AİDİYET
DUYGUSU BAĞLAMINDA İRDELENMESİ
Suavi TUNCAY, Canan Sevimli GÜR ……………………………………………………… 1
ARTHUR MİLLER’IN SATICININ ÖLÜMÜ ESERİNİN
KARŞILAŞTIRMALI ÇEVİRİ ANALİZİ
Nurdan MARAL, Faruk YÜCEL ……………………………………………………………. 59
INDUSTRIAL HERITAGE AND GEOGRAPHY IN TURKEY: A CASE
STUDY OF IZMIR
Arife KARADAĞ, Leman İNCEDERE …………………………………………………… 79
RUH ADAM VE GÜN OLUR ASRA BEDEL ROMANLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgehan ÖZKAN……………………………………………………………………………….. 103
BİLİMKURGU OLGUSUNUN İŞ YÖNETİMİNE DÜNYADAKİ ETKİSİ
ve TÜRKİYE ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Münir GÖKMEN, Engin ERYILDIZ…………………………………………………….. 125
TREATMENT OF A BORDERLINE CLASS III MALFORMATION
WITH ORTHODONTICS WITH AESTHETIC BRACE SYSTEMS:
CASE REPORT
Beyza KARADEDE ÜNAL …………………………………………………………………. 141
AFETLERDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ
Ayhan ÖZKAN…………………………………………………………………………………… 155
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI VE FİTOTERAPİ
Ceren ÇİFTÇİ, Emre AYTUĞAR…………………………………………………………. 171
PROCESSING MEMORIES AND FILLING SPACES IN PRIVATE
FIELDS/INNER WORLDS IN LLOYD JONES’
MISTER PIP (2006)
Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI ………………………………………………………. 179
SMILE AESTHETIC
Beyza KARADEDE ÜNAL …………………………………………………………………. 189
Türkbilim Aralık 2020
xxvi
HETEROTOPIC SPACES AND PLACES: STAGING SUBJECTIVITIES
IN ENCLOSED PLACES IN PETER CAREY’S
JACK MAGGS (1997)
AND LLOYD JONES’ MISTER PIP (2006)
Yasemin YAVAŞLAR ÖZAKINCI ……………………………………………………….205
TÜRKBİLİM HABERLER…………………………………………………………………218