Sayı-4

İÇİNDEKİLER

KIRGIZİSTAN’DA MEDYA:
Bağımsızlığının 20. Yılında Kırgızistan Medyasında Gelişmeler ve Sorunlar
Leyla BUDAK  ……………………………………………………………………………………  1

ALMAN DİLİNDE ÖZEL İSİMLERİN ESTETİĞİ
Fidan GURBANOVA  ………………………………………………………………………..  19

“EJDERHA DÖVMELİ KIZ” FİLMİNİN CİNSİYET AYRIMCILIĞI VE
IRKÇILIK BAĞLAMINDA ELEŞTİRİSİ
Burcu Balcı  ………………………………………………………………………………………  31

ALİAĞA VAHİD’İN ÇALIŞMALARINDA İRFANİ DÜŞÜNCELER
Aytac ZEYNALOVA  ………………………………………………………………………..  45

FRAGMENTED PERSONAS:
WALT WHITMAN AND CAN YÜCEL
Zeynep Asya ALTUĞ………………………………………………………………………..  59

TELEVİZYON FİLMLERİNİN KÜLTÜREL BİLİNÇLENME ETKİLERİ
Elçin ALİBEYLİ  ………………………………………………………………………………  73

İNFORMEL SANATIN OLUŞUMUNDA ETKİN OLAN PARAMETRELER
A. Cem ÖZAL  ………………………………………………………………………………….  83

MEDENİYET VE ÖZGÜRLÜK
Orhan MEHDİZADE…………………………………………………………………………  97

KENT ÖRGÜSÜ İÇİNDE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA
VE SOSYAL YAPIDA : FONKSİYONEL BİR YAKLAŞIM
Suavi TUNCAY, H. Ece SALALI,  Carol YÜRÜR  ……………………………..  107

NOSTRATİK KURAMDA TÜRK DİLİ
Toğrul MEHDİ  ……………………………………………………………………………….  125

PARONİMİ KAVRAMININ
SINIRLARININ GENİŞLEMESİ ÜZERİNE
Sevda ALİYEVA  …………………………………………………………………………….  131

KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL MEDYA KURULUŞLARINDA
YAŞANAN DEĞİŞİMLER
Çiğdem DİRİK ……………………………………………………………………………….  137

THE USE OF THE DEFINITE ARTICLE IN ENGLISH LANGUAGE
Yegane Javadova HAMDULLA  ………………………………………………………..  147

DAĞITIK VERİ MADENCİLİĞİ VE ETMENLER
Erhun Giray TUNCAY  …………………………………………………………………….  155