Sayı-5

İÇİNDEKİLER

LAND AND RIVER DILEMMA: A DISCUSSION OF RACE IN
ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN
Özlem KARAGÖZ GÜMÜŞÇUBUK   ……………………………………………………..  1

ULUSLARASI İLİŞKİLERDE SOSYAL YAPISALCILIK
Prof. Dr. Önder ARI & Yrd. Doç. Dr. Abdullah KIRAN  …………………………..  13

MORFOLOJİNİN ÖĞRETİMİNDE DERS İÇİ ANLATIM VE KÜLTÜREL
ENTEGRASYON İMKANLARI
Yrd. Doç. Dr. Nabat CAFEROVA  …………………………………………………………  31

TUVA MÜZİĞİNDE ŞARKI SÖYLEME TEKNİKLERİ
Dr. Erman ÖZDEMĠR  ………………………………………………………………………….  39

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SANAL ÖRGÜTLERDEKİ
ÖNEMİ VE ÖRGÜT VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
Yrd. Doç. Dr. İlknur AYDOĞDU KARAASLAN  ……………………………………  49

ŞEYH MAHMUT ŞEBÜSTERİ‘NİN ‘GÜLŞEN-İ RAZ’ ESERİNDE
MUHYİDDİN İBN ARABİ‘NİN ETKİSİ
Gadir HÜSEYNZADE  …………………………………………………………………………  65

BİZANS SANATINDA MERYEM ELEOUSA  (Έλεούσα /Şefkatli Meryem)
TASVİRİ
Dr. Ceren ÜNAL  …………………………………………………………………………………  73

AZERBAYCAN‘DAKİ TÜRKİYE YABANCI VE ORTAK ŞİRKETLERİNİN
SERMAYE YÖNETİMLERİNİN VERİMLİLİK İLKESİYLE
ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ
Tuncay AKTEPE  …………………………………………………………………………………  89

VİDADİ‘NİN VAGİF‘LE KARŞILAŞTIRILMASINDA SÖZÜN
METAFİZİK YAPISININ ÇÖZÜMLENMESİ
Aliyev MEHMAN  ……………………………………………………………………………….  99

BASIN İŞLETMELERİNDE RİSK VE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
Doç. Dr. Ahsen ARMAĞAN & Yrd. Doç. Dr. Çiğdem DİRİK  ……………….  107

GÜRCİSTAN DA MEDYA:
Bağımsızlık Sonrası Dönemde Medya ve Siyaset İlişkileri
Yard. Doç. Dr. Leyla BUDAK  …………………………………………………………….  123

KARAKTER KONUŞMASININ YAPI – ANLAM ÖZELLİKLERİ
Zemfira MEHMETOVA  …………………………………………………………………….  137

MEDYA KÜLTÜRÜ, ELEŞTİREL OKUL, MICHAEL JACKSON VE BİZ
A. Cem GÜZEL  ………………………………………………………………………………..  143

MİLENYUM ÜÇLEMESİNDE ANTİ-KAHRAMANDAN SÜPER
KAHRAMANA DÖNÜŞÜM: ‘ATEŞLE OYNAYAN KIZ’
Yard. Doç. Dr. Burcu BALCI  ……………………………………………………………..  167

ZELİMHAN YAGUB‘UN ŞİİRLERİNDE MÜŞTEREK TÜRK DEĞERLERİ
Sebuhi BAYRAMOV  ………………………………………………………………………..  177

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN‘DA AŞIKLIK GELENEĞİ
Ercan KILKIL  …………………………………………………………………………………..  189

BİR GERİYE SAYMA OLARAK DÖRT AY, ÜÇ HAFTA, İKİ GÜN
Yrd.Doç.Dr.Ahmet İMANÇER & ArĢ.Gör. İknur GÜRSES &
Ali Ekber SARIGÜL  ………………………………………………………………………….  195