Sayı-6

İÇİNDEKİLER

BAĞIMSIZLIĞININ YİRMİNCİ YILINDA AZERBAYCAN

MEDYASININ GENEL DURUMU

Yrd. Doç. Dr. Leyla BUDAK …………………………………………………………………… 1

AMERİKA’DA ETNİSİTE: KAVRAMSALLAŞTIRMA VE DENEYİM

Asya Zeynep ALTUĞ …………………………………………………………………………… 13

ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIYAN YABANCI KELİMELERİN

KÖKENİ

T. HALILOVA ……………………………………………………………………………………. 35

TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİ AMBLEMLERİNİN ANALİZİ

Ahmet İMANÇER, Azim Hazal KÖSE …………………………………………………… 41

KLASİK VE ALTERNATİF FİNANSAL TEKNİKLER

Ahsen ARMAĞAN ……………………………………………………………………………… 65

MASS MEDIA CULTURE AND NATIONAL HOLIDAYS INFLUENCES

ON KAZAKH IDENTITY

Y.Zh MASSANOV, Z.N ISMAGAMBETOVA …………………………………….. 79

KÜRESELLEŞMENİN SOSYOKÜLTÜREL VE İKTİSADİ ETKİLERİ

AyĢegül ÇALIK …………………………………………………………………………………… 91

ÇAĞDAŞ FARSÇADA “RA” SONEKİNİN NESNE İLE KULLANILMA

DURUMLARI

A. R. KERIMOV ……………………………………………………………………………….. 103

EKONOMİK KRİZLERİN BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNDEKİ

ETKİLERİ

Çiğdem DİRİK …………………………………………………………………………………… 113

KAZAKİSTAN’DA TELEVİZYON YAYINCILIĞININ TARİHSEL

GELİŞİM SÜRECİ

Assemgul ZHUMAGULOVA …………………………………………………………….. 129

STANLEY KUBRICK FILMLERINDE YER ALAN KARAKTERLERDE

ŞIDDET OLGUSU: MEDENI MASKESI TAKMIŞ VAHŞİ İNSAN

Burcu BALCI …………………………………………………………………………………….. 141

ÖZEL İSİMLERİN ÇEVİRİ ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ

Emiliya KASIMOVA …………………………………………………………………………. 157

TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER-1 ……………………………………………. 167

TÜRK DÜNYASINDAN HABERLER-2 ……………………………………………. 178