Sayı-7

İÇİNDEKİLER

TÜRKLERDE DEVLET OLGUSUNUN ALGILANMASI VE ULUSAL
ÇIKAR KAVRAMININ TÜRK DIŞ POLİTİKASIYLA
ÖRTÜŞTÜRÜLMESİ
Suavi TUNCAY  …………………………………………………………………………………….  1

BASININ DEMOKRATİK KATILIM KURAMI AÇISINDAN
TOPLULUK RADYOLARI
Leyla BUDAK   ……………………………………………………………………………………..  33

POLİS-MEDYA-VATANDAŞ İLİŞKİSİNDE MODERATÖR OLARAK
HALKA İLİŞKİLER
Elif YILDIZ, Bilgehan GÜLTEKİN, Mustafa Özgür SEÇİM   …………………….  49

BULGARISTAN’DA 19. YÜZYIL MODERNLEŞME SÜRECINDE
AMERIKALI PROTESTAN MİSYONER ÖRGÜTLERININ TIP
FAALIYETLERI
Kızılca YÜRÜR   ……………………………………………………………………………………  73

1919-1922 YILLARINDA  AKHİSAR
Saadet TEKİN   ……………………………………………………………………………..  87

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYA SANATI: KAZAKİSTAN,
KAZAN VE TÜRK SANATI
Tuba GÜLTEKİN   ……………………………………………………………………………….  109

PAGANIZM VE HRISTIYANLIK ARASINDA SAVAŞIM ARACI
OLARAK KEHANET
Mehmet KAHYAOĞLU ………………………………………………………………………  135

L‟ETHIQUE DANS L‟ECONOMIE MODERNE ET ADAM SMITH
Gökhan BEŞEOĞLU   …………………………………………………………………………..  145

RECEP İVEDİK’E YA DA KENDİMİZE BAKMASINI ÖĞRENEREK
‘DEĞİŞİMİ’ YAŞAYACAĞIZ
A. Cem GÜZEL   ………………………………………………………………………………….  155

RASYONEL FİTOTERAPİ, BİTKİ-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve
AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMDE BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMI
Hüsniye KAYALAR   …………………………………………………………………………..  173

SAĞLIK HABERCİLĞİ VE ETİK
Şebnem SOYGÜDER   ………………………………………………………………………….  185

DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİK VE GÖRSEL HABERCİLİKTE
ORTAYA ÇIKAN YENİ ETİK SORUNLARIN ULUSLARARASI
PLATFORMDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet İMANÇER, Gizem MELEK   ………………………………………………………  205

TÜRKBİLİM 7.SAYI HABERLER   ……………………………………………………  227