Sayı-8

İÇİNDEKİLER

BİR ÜÇÜNCÜ DALGA FEMİNİST TARAFINDAN ANNELİĞİN
YENİDEN KURGULANMASI: REBECCA WALKER’IN BABY LOVE
ÖRNEĞİ
Esra Sahtiyancı ÖZTARHAN  ……………………………………………………………………  1

BULGARİSTAN TÜRKLERİ’NİN KİMLİĞE İLİŞİKİN SORUNLARI
Elif AKTUĞ  ………………………………………………………………………………………….  13

AZERBAYCAN EMEK NAĞMELERİNDE BEDİİLİĞİN FONETİK
İFADESİ(Aliterasyon ve Asonans )
Bilal Alarlı HÜSEYNOV  ………………………………………………………………………..  19

UKİYO-E’DEN ETKİLENEN EMPRESYONİST SANATÇILAR
Tuba GÜLTEKİN  ………………………………………………………………………………….  29

MEVCUT BETONARME YAPILARDA UYGULANAN
GÜÇLENDİRME VE ONARIM YÖNTEMLERİ VE KULLANILAN
MALZEMELER
Neslihan GÜZEL, Gökçen ÖNCÜ  ……………………………………………………………  47

KÜLTÜREL ANTROPOLOJİDE DENEYSEL ETNOGRAFYA
Myong, SOON-OK  ………………………………………………………………………………..  69

LOBİCİLİK KAPSAMINDA MEDYA KULLANIMI VE ULUSLAR
ARASI ARENADA MEDYA KULLANIMININ LOBİCİLİK
FAALİYETLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Nahit Erdem KÖKER  …………………………………………………………………………….  77

DEDE KORKUT VE İSLAMİ MOTİFLERİN KULLANILDIĞI BAZI
KALIP İFADELER
Nizami Şamiloğlu ADIŞİRİNOV  …………………………………………………………..  101

ADLİ BİLİMLER AÇISINDAN CESET KÖPEKLERİ KADAVRA
KÖPEKLERİ
Ahmet DEMİR, Hamit HANCI  ……………………………………………………………..  109

YÜKSEK GÜVENLİKLİ SAĞLIK KURUMLARI
Arif ALEMDAR  ………………………………………………………………………………….  113

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA; “KİRA GELİRİNİN
ELDE EDİLMESİ VE EMSAL KİRA BEDELİ ESASI”
Mehmet Kalaylar  …………………………………………………………………………………  131

TÜRKİYE’DEKİ AMERİKAN KARŞITLIĞI VE 11 EYLÜL SONRASI
YANSIMALARI
Murat ERDEM ……………………………………………………………………………………  137

“GÖRMEK İNANMAKTIR”: KAMUOYU OLUŞUMUNDA
GAZETELERDE FOTOĞRAF KULLANIMININ NEDENLERİ
Alahattin Kanlıoğlu  ……………………………………………………………………………..  159

BATI ANADOLU KIYILARI İLE TRAKYA ÜZERİNDEN
GERÇEKLEŞEN YASADIŞI İNSAN KAÇAKÇILIĞI VE SOSYOEKONOMİK BOYUTLARI
Arife KARADAĞ  ………………………………………………………………………………..  175

KIRGIZISTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE
KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ
Yalçın KIRDAR  ………………………………………………………………………………….  205

TÜRKBİLİM 8.SAYI HABERLER  …………………………………………………….  219