Sayı-9

İÇİNDEKİLER

SİYASAL KÜLTÜR VE MİLLİYETÇİLİK EKSENİNDE KÜRESELLEŞME
VE MEDYANIN ROLÜ
Suavi TUNCAY  ………………………………………………………………………………..  1

MOBİL SOSYAL AĞ TEST YATAĞI
Güliz Seray TUNCAY
Sungwook MOON
Ahmed HELMY  ……………………………………………………………………….  23

DÜNYA MÜZİK ÖRGÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: IAMIC ÖRNEĞİ
Esin de THORPE MILLARD  ……………………………………………………………..  29

KAZAKİSTAN’DAKİ TURİZM TARİHİ
Arailym ZHUMAGULOVA ……………………………………………………………..  37

HİZMET KALİTESİNİN ALGILANMASI: KKTC OTELLERİNDE
YAPILAN AMPİRİK BİR CALIŞMA
Kashif HUSSAIN
Erdogan H. EKIZ
Nahit Erdem KÖKER  ………………………………………………………………………..  49

TÜRK ÇOCUK ŞİİRLERİNİN EĞİTSEL YÖNÜNE KISA BİR BAKIŞ
(1970-1990’LI YILLARIN ÖRNEKLERİ DOĞRULTUSUNDA)
Cemil MEMMEDOV  ………………………………………………………………………..  67

HİNDİSTAN’DA TÜRK İZLERİ
Şengül DEMiREL  …………………………………………………………………………….  75

KAN LEKELERİNDE mtDNA VE nucDNA ANALİZ YÖNTEMLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Burçak GÜZELTEPE
AyĢen TEZEL  …………………………………………………………………………………..  83

MAKEDON KÜLTÜRÜNDE TÜRK ETKİLERİ
Melahat PARS…………………………………………………………………………………..  93

TÜRK – MOĞOL HUKUKUNUN KAYNAKLARI
Maydanali ZERE  ……………………………………………………………………………..  111

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE SANAYİNİN
ÜNİVERSİTELERDEN BEKLENTİLERİ:“İZMİR İŞ DÜNYASININ EGE
ÜNİVERSİTESİ’NDEN BEKLENTİLERİ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Füsun TOPSÜMER
Pelin BAYTEKĠN
Elif YILDIZ
Aydan SĠLKÜ
Eylin BABACAN
Mine YENĠÇERĠ ALEMDAR
Ebru GÜZELOĞLU  …………………………………………………………………………  119

BATI ANADOLU’DA TARIMSAL İŞGÜCÜ VE ÜCRETLER (1844-1914)
Cihan ÖZGÜN  ………………………………………………………………………………..  153

KÖROĞLU DESTANININ TÜRKİYE VARYANTI
Ercan KILKIL  …………………………………………………………………………………  175

MAKEDONYA’DAKİ GELENEKSEL TÜRK EVLERİNDE AHŞAP
TAVANLAR
Sevil BÜLBÜL ……………………………………………………………………………….  181

ÇEVRE VE KÜLTÜRLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR YEREL YÖNETİM ÖRNEĞİ
OLARAK “SAKİN ŞEHİR” HAREKETİ
Veli SIRIM  …………………………………………………………………………………….  189

TÜRKBİLİM 9.SAYI HABERLER  ………………………………………………..  209